Kala Höjden – pulkabacke på Bokhultet

Kala Höjden på Bokhultet är tillsammans med Tomtabacken Växjös två bästa pulkabackar.
Kala höjden erbjuder både skön pulkabacke och terrängcyklande sommarutmaning. Stigcyklare och joggare gillar denna gamla skidbacke. Ädellövskogen fortsätter in i Bokhultets naturreservat. Mindre hackspett, grönsångare och stenknäck tillhör fåglarna. Blåklocka, blodrot och liljekonvalj växer i det promenadvänliga området.

Läs mer här