Notteryds Naturreservat

Notteryds naturreservat är ett omtyckt och välbesökt utflyktsmål såväl för natur- och friluftsliv som för dess rika kulturhistoria. Här finns skog, sjöar med strandmiljöer, öppen odlingsmark och länets enda fornborg. Så gör ett besök och vandra längs stränderna, se blommor och fjärilar på ängsmarkerna och njut av naturen. Naturreservatet har höga naturvärden knutna till öppna gräsmarker och skog med gamla och multnande träd. Områdets historik som militärt övningsområde har gjort att skogarna inte har blivit utsatta för modernt skogsbruk. Militärens verksamhet har också resulterat i att skogarna ofta är glesa och ljusöppna. Senare tiders stormar har lett till att stora partier med framförallt gran har stormfällts. Skogarna består av tallar och har blåbärsris på marken. Det finns mycket mossa, svampar och lavar i området, till exempel grön sköldmossa, vedtrappmossa, trådticka och bokkantlaven.