Hissö

Hissö

Längst norrut på Kronobergshalvön leder en liten bro över till Hissö.

Hissö har rikare vegetation än övriga öar i Helgasjön. På den östra sidan av ön, nere vid Helgasjöns strand, ligger det lilla naturreservatet Hissö.

Reservatet består av en 150-200 år gammal bokskog som gränsar till Helgasjön och reservatet bildades redan 1944. I övrigt är barrskogsdominansen påtaglig på Hissö men genom riktad avverkning har lövskogsområden tillåtits breda ut sig allt mer. Här finns flera förnämliga ädellövskogsområden med mycket bok och en del ek, men även lönn, rönn och asp. Det finns gott om mossar, lavar och svampar och insekter trivs här. Dessutom finns fåglar som till exempel kattuggla, fiskgjuse, storlom, drillsnäppa, spillkråka, stenknäck, grönsångare och gransångare här, men även fladdermöss. Längs öns stränder finns flera iordningsställda grillplatser med torrdass. I öns norra ände finns två hundbadplatser och en bro över till Musön. På Hissö finns det även en vandringsslinga.

Även om Helgasjöns grönaste ö ligger inom cykelavstånd från Växjö, verkar alla ljud från staden så avlägsna. Istället hälsas du av lugna promenadvägar och diskreta stränder. Att gå runt denna ö tar från en till två timmar. Lysande gröna bokskogar varvat med gran, tall och ek. Den östra delen av ön Hissö har små dolda badvikar med mjuka sandbottnar.

På vintern är Hissö en fin utgångspunkt för en skridskoåkning eller skidtur till de många öarna i Helgasjön.