Stadsbiblioteket i Växjö

Stadsbiblioteket i Växjö

Växjö stadsbibliotek är huvudbibliotek för folkbiblioteken i Växjö kommun och har även funktion som länsbibliotek för Kronobergs län. Tidigare namn är Landsbiblioteket i Växjö (1975), Växjö stifts- och landsbibliotek (1953), Växjö stifts- och gymnasiebibliotek (1666).

Det nuvarande biblioteket (”Fyrkanten”) invigdes 1966 och var en skapelse av arkitekten Erik Uluots. Han vann arkitekttävlingen om byggnaden 1953, medan han fortfarande var teknolog och endast 24 år gammal, men byggnationen försenades bland annat av ett föregående tomtbyte. Byggnaden kom att bli mycket uppmärksammad för sin blandstil av modernism och klassicism och betraktas även internationellt som ett intressant exempel på biblioteksarkitektur.

I början av 2000-talet var biblioteket i behov av utökning och en arkitekttävling utlystes. Arkitektbyrån Schmidt Hammer Lassen från Århus i Danmark fick uppdraget att formge tillbyggnaden, som gjordes i cirkelform till den redan befintliga kvadraten och sålunda förlänade biblioteket helt igenom geometriska former. Ombyggnaden startade 2001 och blev klar i juni 2003. Den totala ytan blev ca 6500 kvm, varav ca 4000 är publikt utrymme. Stadsbiblioteket har omkring en halv miljon besökare varje år. 

Stadsbiblioteket renoverades 2019.

Fika på Stadsbiblioteket

I biblioteket finner du ett café där du kan fika eller ta en lätt lunch.

Evenemang

Biblioteket anordnar ständigt massor av evanemang: sagostunder, julpyssel, barnens dag, släktforskningens dag, och  mycket mer. Läs mer här.