Smålands Museum och Utvandrarnas Hus

Smålands Museum och Utvandrarnas Hus

I museiparken finns Smålands museum, Sveriges glasmuseum och Utvandrarnas hus.

Utvandrarnas Hus

Utvandrarnas hus invigdes i augusti 1968 och är Nordens största institut med fokus på emigrationen till Nordamerika. I Utvandrarnas hus finns både utställningar, arkiv, bibliotek och forskningsverksamhet. I den permanenta utställningen ”Drömmen om Amerika” skildras 1800-talets stora emigrationsvåg och i ”Mobergrummet” ges via originalmanuskript, foton och föremål en bild av hela Vilhelm Mobergs författarskap, men tyngdpunkten ligger på utvandrarromanerna. I forskarsalen finns möjlighet att ta del av ett unikt källmaterial från emigrationen till främst Amerika och Kanada kompletterat med ett stort specialbibliotek. Här finns också tillgång till flertalet av de digitala databaserna.

Smålands Museum

Smålands museum är Sveriges äldsta länsmuseum. Permanenta utställningar med föremål från olika tidsperioder och tillfälliga utställningar med olika inriktningar. Här finns också Sveriges glasmuseum och en arkeologisk enhet. Smålands museum öppnade i egen byggnad år 1885. I de permanenta utställningarna visas allt från stenåldersföremål, en silverskatt från vikingatiden, föremål från 1800- och 1900-talens småländska bonde- och högreståndssamhällen till operasångerskan Christina Nilssons smaragdsmycken. Smålands museum har en omfattande tillfällig utställningsverksamhet som behandlar ämnen som foto, bildkonst, textilier och möbler. Sveriges glasmuseum visar glasets magiska värld från olika tidsepoker. Den arkeologiska enheten utför arkeologiska uppdrag och förmedlar kunskaper om Smålands historia. Museets byggnadsantikvarier ger bland annat råd inför ombyggnader och renoveringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. I museet finns butik och restaurang.

Smålands Glasmuseum

Sveriges Glasmuseum rymmer en av de största och mest kompletta samlingarna av glas i Europa. Samlingen består av omkring 35 000 olika föremål från svenska glasbruk som verkat sedan 1500-talet och fram till i dag. Museet rymmer dessutom flera utländska glasverk, verktyg och fotografier. Här kan besökaren se det äldst bevarade svenska glaset, låta sig hänföras av kungliga praktpokaler från 1600-talet, beskåda pressat glas och följa formgivningens utveckling genom århundraden.